Kasulik teada

Põhimõõdud

Haagise maksimaalne pikkus võib olla 12,0 m, max. kõrgus 4,0 m ja laius 2,55 m. Autorongi
maksimaalne kogupikkus võib olla 18,35 m.

Täismass

Täismass on veosega täisvarustuses sõiduki suurim mass, mida lubab valmistaja. Haagised
jaotatakse täismassi põhjal järgmistesse kategooriatesse:
• täismass kuni 750 kg – O1 kategooria (kerghaagis, pidurid pole kohustuslikud)
• täismass 750 kg – 3500 kg – O2 kategooria (inertspidurid)
• täismassiga 3500 kg – 10 000 kg – O3 kategooria (pideva toimega pidurid)

Registrimass

Haagisele riiklikul registreerimisel lähtuvalt konkreetse isiku soovist määratud mass, mis ei
saa ületada haagise valmistaja poolt määratud täismassi. Sõiduki haakes võib vedada O1- või
O2-kategooria kesktelghaagist järgmistel tingimustel:
Pidurita O1-kategooria haagise registrimass ei tohi ületada vedukauto valmistaja poolt lubatut
haagise suurimat massi või 0,5 vedukauto tühimassi. Määrav on väiksem väärtus.
Piduritega O1- ja O2-kategooria haagise registrimass ei tohi ületada vedukauto valmistaja
poolt lubatud suurimat massi või vedukauto täismassi.Määrav on väiksem väärtus.

Juhtimisõigused

Juhiloa B kategooria – auto, mille lubatud täismass ei ületa 3500 kilogrammi ja millel
peale juhikoha ei ole rohkem kui kaheksa istekohta; sama auto koos kerghaagisega või
koos haagisega, mis ei ole kerghaagis, kusjuures autorongi lubatud täismass ei ületa 3500
kilogrammi; sama auto koos haagisega, mille lubatud täismass ületab 750 kilogrammi,
kusjuures autorongi lubatud täismass ületab 3500 kilogrammi, kuid ei ületa 4250 kilogrammi,
tingimusel et sellise auto ja haagise ühendi juhtimisõigus on saadud pärast vastava
sõidueksami sooritamist.
Juhiloa C kategooria – veoste veoks ettenähtud auto koos kerghaagisega (s.o.haagis
kogukaaluga kuni 750 kg) kui auto või autorongi registrimass on üle 3500 kg.
Juhiloa D kategooria – sõitjate veoks ette nähtud sõiduk (üle 8 istekoha lisaks juhikohale)
koos kerghaagisega .
Juhiloa E kategooria (s.h. BE,CE,DE) – auto koos haagisega, mille registrimass on suurem B,
C või D kategooriaga lubatust.

Pidurid

O1-kategooria (täismass kuni 750 kg) haagistel ei ole pidurid kohustuslikud. O2-kategooria
haagistel peavad olema pidurid (lokaalsed, enamasti inertspidurid). O3-kategooria haagistel
peavad olema pideva toimega pidurid (ühendatud voolikutega vedava auto pidurisüsteemiga).
Pidurid peavad toimima haagise kõikidele ratastele. Autorongi katkemise korral peab
piduriseadme turvatross tagama haagise pidurisüsteemi automaatse rakendumise.

Rattad

Haagise rehvide ja velgede mõõtmed peavad vastama valmistaja juhendis ettenähtule,
koormustaluvus peab olema vastavuses haagise registrimassiga. Rattad peavad olema
mõõtudelt, ehituselt ja omadustelt ühesugused. Rehvi mustri sügavus peab olema min. 1,6
mm. O2-kategooria haagistel (täismassiga >750 – 3500 kg) peab kasutama talverehve lähtudes
samadest nõuetest, mis kehtivad haagist vedavale autole (talverehvid on kohustuslikud 1. dets.
– 1. märts).

Tehnoülevaatus

Uued kerghaagised esitatakse ülevaatusele kahe aasta möödumisel pärast nende
registreerimist (s.o. kolmandal aastal). Kerghaagised vanusega alla 10 aasta esitatakse
järgnevalt ülevaatusele üks kord kahe aasta jooksul. Kerghaagised vanusega üle 10 aasta ja
O2-kategooria haagised esitatakse ülevaatusele igal aastal.