Registreerimine

Vajalikud dokumendid haagise arvelevõtmiseks liiklusregistris:

1) Valmistaja sertifikaat
2) Haagise pass
3) Registreerimise eelse ülevaatuse akt
4) Avaldus Regionaalse Maanteeameti Liiklusregistri büroo blanketil
5) Ostu-müügileping

Kõik nimetatud dokumendid täidetakse meie poolt. Eraisikust ostjal peab liiklusregistri
büroole esitamiseks kaasas olema isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või juhiluba).
Juriidilisesest isikust ostjal peab liiklusregistri büroole esitamiseks kaasas olema esindaja
isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või juhiluba) ja ettevõtte volitus, kui toimingut
teostav isik pole Äriregistri B-osa registrikaardil.
Haagise registreerimiseks tuleb tasuda riigilõiv 93.- €

Liiklusregistri Rapla büroo: LIIKLUSREGISTRI RAPLA BÜROO